Het Fortuin egelopvang Natuurbeschermingsproject voor egels in volle gang

Natuurbeschermingsproject voor egels in volle gang

UPDATE 6 JUNI 2023 15:45 uur

Starten als ‘tuinhouder’ c.q. ‘dependance’ en opereren onder de vleugels van deze mooie stichting lijkt de meest zinvolle route te zijn. Contact met Jolanda van Hezel van Stichting Eekhoorn en zijn vrienden heeft ons meer inzicht gegeven in onze mogelijkheden. Het contact is gelegd en samen gaan we ervoor zorgen dat wij vanaf september 2023 kunnen starten met de egelopvang. De opvang zal dan zijn voor egels die alleen nog maar hoeven te groeien en die geen medische zorg meer nodig hebben. Nu maar eens gaan nadenken over de verdere inrichting van het terrein en het plaatsen van de hokjes en de buitentuintjes.

Enige tijd geleden hebben wij onze plannen gedeeld om egels op te vangen en we zijn verheugd om jullie op de hoogte te brengen van de voortgang. Zoals eerder vermeld, moeten we een ‘Ontheffing Wet Natuurbescherming Beschermde soorten’ verkrijgen om een egelopvangcentrum te kunnen starten. We zijn verheugd te kunnen melden dat de procedure hiervoor nu in gang is gezet.

Om te voldoen aan de vereisten van de ontheffing, hebben we contact opgenomen met een gespecialiseerd adviesbureau om een ‘QuickScan Flora en Fauna’ uit te laten voeren. Dit onderzoek is een belangrijk onderdeel van de procedure en moet voldoen aan specifieke richtlijnen. We hebben gekozen voor een adviesbureau dat al eerder binnen een straal van 500 meter een dergelijk onderzoek heeft uitgevoerd. We hebben alle vertrouwen in een positief rapport dat ons project zal ondersteunen.

Naast het onderzoek zijn we ook druk bezig met het opstellen van het projectplan. Dit plan is essentieel voor het verkrijgen van de ontheffing en omvat gedetailleerde informatie over het opvangcentrum en de maatregelen die we zullen nemen om de egels te beschermen en te verzorgen.

We begrijpen dat velen van jullie enthousiast zijn over ons initiatief en graag willen bijdragen. We willen jullie bedanken voor jullie steun en betrokkenheid. Zodra we meer updates hebben over de voortgang van het proces en de verdere ontwikkeling van het opvangcentrum, zullen we jullie uiteraard op de hoogte houden.

Samen streven we ernaar om zo snel mogelijk een opvangcentrum voor egels te realiseren. Blijf ons volgen voor meer nieuws en ontwikkelingen rondom ons natuurbeschermingsproject.

UPDATE 6 JUNI 2023 15:45 uur

Contact met Jolanda van Hezel van Stichting Eekhoorn en zijn vrienden heeft ons meer inzicht gegeven in onze mogelijkheden. Starten als ‘tuinhouder’ c.q. ‘dependance’ en dus opereren onder de vleugels van deze mooie stichting lijkt de meest zinvolle route te zijn. Het contact is gelegd en samen gaan we ervoor zorgen dat wij vanaf september 2023 kunnen starten met de egelopvang. De opvang zal dan zijn voor egels die alleen nog maar hoeven te groeien en die geen medische zorg meer nodig hebben. Nu maar eens gaan nadenken over de verdere inrichting van het terrein en het plaatsen van de hokjes en de buitentuintjes.

Gerelateerde berichten

Bedankt voor het uploaden!